Tiny Houses in De Zuidlanden Leeuwarden

Tiny Houses

De woonwijk De Zuidlanden bij Leeuwarden onderzoekt de mogelijkheden voor de realisatie van tien Tiny Houses.
De locatie voor de Tiny Houses is gesitueerd in het gebied tussen Techum en het toekomstige buurtschap De Klamp.
Eerder werd bekend dat Tytsjerksteradiel ook de mogelijkheid wil bieden voor dergelijke bebouwing in Hurdegaryp.

Tiny Houses zijn kleine, volwaardige woningen van zo’n 40 m2, al dan niet zelfvoorzienend en van hoge kwaliteit. Voor de Tiny Houses worden richtlijnen opgesteld, waarin maximale hoogte en materiaalgebruik zijn opgenomen.

Rond de zomer organiseert projectbureau De Zuidlanden een informatieavond voor geïnteresseerden, waarin het volledige plan wordt toegelicht. Naar verwachting kan de bouw van de Tiny Houses starten in januari 2018. Een en ander is nog wel afhankelijk van de nog te voeren bestemmingsplanprocedure die dit voorjaar wordt gepubliceerd.

Gisteravond heeft Projectbureau De Zuidlanden de omwonenden in Techum geïnformeerd over het plan.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


UA-37302276-1