Wetterskip Fryslân investeert 63 miljoen in waterbeheer

Wetterskip

Komend jaar gaat Wetterskip Fryslân 63 miljoen euro investeren in waterbeheer in Friesland en het Groninger Westenkwartier. Dit staat beschreven in de concept-begroting voor 2017. In de plannen is ruim 24 miljoen euro gereserveerd voor projecten tegen overstromingen en wateroverlast. Een van deze projecten zal bestaan uit het het verbeteren van de Lauwersmeerdijk en de dijkverbetering Koehool Lauwersmeer. Er zal ook geïnvesteerd worden in het verhogen van diverse oevers en kaden bij onder meer Sneek-Zuid, Grou en Akkrum. 27 miljoen euro is bestemd voor maatregelen die bijdragen aan een goede water aan- en afvoer voor landbouw en natuur en waterkwaliteit. Extremere weersomstandigheden zorgen dat het waterschap voor een nieuwe aanpak moet kiezen. Samen met bewoners overheden en organisaties wordt gekeken hoe wateroverlast in de toekomst zoveel mogelijk beperkt kan worden. Voor afvalwaterzuivering is 11 miljoen begroot. Dit geld zal gebruikt worden om rioolwaterzuiveringsinstallaties te moderniseren, persleidingen aan te passen en het vervangen van een rioolgemaal. Doordat er het komende jaar naast investeringen ook bezuinigd gaat worden, zullen de tariefstijgingen beperkt blijven. Huishoudens met een eigen woning gaan in 2017 gemiddeld 1,2 procent meer betalen.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


UA-37302276-1