Nieuwe Wadwachtpost Engelsmanplaat

Engelsmanplaat

Staatsbosbeheer vernieuwt komende maand de wadwachtpost op Engelsmanplaat. In het broedseizoen waken vrijwillige vogelwachters van Staatsbosbeheer over de Engelsmanplaat, een onbewoonde zandplaat in de Waddenzee tussen Ameland en Schiermonnikoog. Hun onderkomen, de 35-jaar oude iconische vogelwachtershut op palen, is dringend aan vervanging toe. Daarnaast wil Staatsbosbeheer in het kader van het project Rust voor Vogels, Ruimte voor Mensen beter invulling geven aan het gastheerschap op deze plek in Werelderfgoed Waddenzee. De nieuwe wadwachtpost komt 800 meter oostelijker op de plaat dan de huidige hut, en dat is een stuk dichter bij de vaargeul naar Schiermonnikoog. Hierdoor komt er meer rust op de belangrijke broed- en rustplekken op Engelsmanplaat en het nabije Rif. Er wordt alleen gewerkt bij daglicht en bij laagwater.
De huidige hut wordt direct na afronding van de nieuwe wadwachtpost in juli afgebroken. Hiervoor wordt nog een nieuwe bestemming gezocht.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


UA-37302276-1