Drie namen voor fusiegemeente Noordoost-Friesland

Fusiegemeente heeft drie namen

Dokkumerlân, Ie- en Lauwerslân en Noardeast-Fryslân. Dat zijn de drie naamsuggesties voor de nieuwe gemeente die per 1 januari 2019 ontstaat als gevolg van een herindeling van de gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. De namen werden woensdag bekend gemaakt in Veenklooster. De naam maakt gebruik van de stadsnaam Dokkum, één van de meest bekende historische en actuele stadsnamen en verwijst helder en duidelijk naar het achterland. Ie- en Lauwerslân is topografisch sterk en verbindend. Beide rivieren verbinden, doorkruisen en begrenzen het gebied van de nieuwe gemeente. En s een ingeburgerd begrip, een naam waar veel mensen zich in herkennen. Op 15 maart a.s., tegelijkertijd met de Tweede Kamerverkiezingen kunnen de stemgerechtigde inwoners van de drie gemeenten stemmen op de naam van hun voorkeur via een stembiljet dat uitgedeeld wordt op de stembureaus in de drie gemeenten.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


UA-37302276-1