Dioxinemetingen REC Harlingen gaan nog zeker een jaar door

Reststoffen Energie Centrale Dioxinemetingen

De meting van dioxines bij de Reststoffen Energie Centrale in Harlingen gaat het komende jaar door. Gedeputeerde Staten van Fryslân en B&W van Harlingen besloten vandaag een jaar langer door te gaan met de meting. Ook Omrin wil de meting voortzetten. De partijen die werken aan verbetering van de REC, hopen hiermee het effect van doorgevoerde maatregelen te kunnen beoordelen. Het meten van de dioxine-uitstoot duurde in eerste instantie een jaar en liep tot afgelopen augustus. Deze meting heeft enkele verbeterpunten aan het licht gebracht. De meetresultaten hebben geen juridische status. De provincie kan dus op basis van de gemeten waardes geen boete opleggen. Wel kunnen er verbeteringen worden aangebracht. De continue dioxinemeting gaat nu door tot augustus 2017.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


UA-37302276-1