Oud-burgemeester mr. John te Loo overleden

John te Loo

In Memoriam
mr. John te Loo (Harlingen, 10 september 1928 ~ † 31 maart 2017)

Gijsbert Johan (John) te Loo is op vrijdag 31 maart 2017 overleden. Hij is 88 jaar oud geworden. Te Loo was van 16 juni 1983 tot 1 oktober 1993 burgemeester van Leeuwarden. Hij was gehuwd met Coby Scharft, zijn steun en toeverlaat. Zij hebben twee kinderen. John te Loo is Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw en Ereburger van de stad Leeuwarden.

Ter gelegenheid van zijn afscheid als burgemeester van Leeuwarden in 1993 kreeg hij Het Metrum van de voetstap aangeboden. Een poëzieroute door de binnenstad van Leeuwarden met gedichten van schrijvers die in Leeuwarden gewoond of gewerkt hebben, gegraveerd in hardstenen tableaus. Deze route kent inmiddels ruim 40 tableaus. Dit cadeau was Te Loo uit het hart gegrepen, hij was een groot liefhebber van poëzie. Hoe kan ‘t ook anders: in zijn jonge jaren op het gymnasium in Kampen kreeg hij les van dichteres Ida Gerhardt.

John te Loo koos na zijn gymnasiumopleiding in Kampen voor een ambtelijke carrière.
In de avonduren volgde hij de studie rechten aan de Rijksuniversiteit Groningen. Op 30-jarige leeftijd werd hij in 1958 benoemd tot burgemeester van Gasselte. In 1969 werd hij benoemd tot burgemeester van Borger, waarna benoemingen tot burgemeester volgden in respectievelijk Winschoten (1972), Schiedam (1979) en Leeuwarden. Hij was lid van de PvdA.

John te Loo werd gezien als een ervaren, karakteristieke en bewogen bestuurder met een waardige uitstraling. Burgemeesters in Friesland roemden zijn vriendschappelijke en collegiale manier van besturen. Hij werkte uitermate doelgericht.
Hij uitte zich op een duidelijke, onomwonden en statige wijze. “Hij spaarde niets en niemand als Leeuwarden tekort werd gedaan, ook mij niet”, aldus een uitspraak van toenmalig Commissaris van de Koningin Hans Wiegel bij het afscheid van Te Loo als burgemeester van Leeuwarden.
Burgemeester Te Loo stond in het openbaar als een terriër lijnrecht tegenover de Commissaris van de Koningin Wiegel en de minister van Binnenlandse zaken Eelco Brinkman in de strijd voor het behoud van het Frysk Orkest voor Leeuwarden en Friesland. Tevergeefs, het Frysk Orkest fuseerde met het Noordelijk Filharmonisch Orkest tot het Noord Nederlands Orkest in Groningen. ‘In bjusterbaarlike misslach’ noemde Te Loo het bij het laatste concert (1989) van het Frysk Orkest in Stadsschouwburg de Harmonie.

In 1985 vierde Leeuwarden onder leiding van John te Loo haar 700-jarig bestaan op uitbundige wijze. Hij bewerkstelligde persoonlijk in spannende onderhandelingen de huisvesting en nieuwbouw van de Aegon Verzekeringen op het terrein van de voormalige veemarkt aan de Tesselschadestraat. In zijn periode als burgemeester werd de gemeentelijke organisatie gereorganiseerd (1989) en vond de nieuwbouw plaats van het Stadskantoor aan het Oldehoofsterkerkhof (1993).

Na het beëindigen van zijn loopbaan in Leeuwarden bleef Te Loo tot op hoge leeftijd bestuurlijk actief op een veelzijdig bestuurlijk terrein. “Als men mij vraagt voor een bijdrage aan het openbaar bestuur, ben ik altijd bereid te helpen” was zijn motto. Hij is nog diverse keren gevraagd als waarnemend burgemeester: in Veendam (1993/1994), Eibergen (1995), Reiderland (tweede helft van 1997) en in zijn geboorteplaats Harlingen (1998). In 1998 werd hij voorzitter van Vluchtelingenwerk Nederland.

Naast waarnemend burgemeester was hij onder meer plaatsvervangend-raadsheer bij het gerechtshof Leeuwarden en lid van de Centrale Raad voor Strafrechttoepassing. Ook was hij de eerste president-commissaris van de Raad van Commissarissen van Omrin. Hij was voorzitter van veel bezwarencommissies, bemiddelaar bij conflicten of bij vastlopende fusieprocessen.

John te Loo en zijn echtgenote Coby van der Scharft bleven na zijn pensioen in Leeuwarden wonen. Beiden bleven erg betrokken bij de stad. De laatste jaren kon men Te Loo en echtgenote wandelend en bij talrijke culturele en maatschappelijke gebeurtenissen in de Leeuwarder binnenstad tegenkomen. Hij sprak dan op verhalende wijze over allerhande zaken over Leeuwarden en Friesland.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


UA-37302276-1