Damherten moeten terug in Drents-Friese Wold

Damherten

Als het aan de Provincie Fryslân ligt, komen damherten en edelherten terug in het Drents-Friese Wold. De Provincie trekt hiervoor zo’n 10.000 euro uit. De provincie Drenthe heeft namelijk plannen om edel- en damherten uit te zetten in het Drents-Friese Wold. Momenteel wordt gewerkt aan een zogenaamde soorteneffectenrapportage dat moet uitwijzen wat de effecten op de natuur, landbouw, recreatie en toerisme zijn. Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar het juridische aspect. Het geld komt uit het budget Natuurpact Verwerving en Inrichting EHS.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


UA-37302276-1