Aantal senioren in Friesland fors toegenomen

lol

Het aantal senioren in Fryslân is de afgelopen jaren fors toegenomen. Oorzaak is de omvangrijke babyboomgeneratie die steeds ouder wordt. Momenteel is ongeveer 20% van alle Friezen 65 jaar of ouder. Over vijftien jaar zal dit naar schatting 27% zijn. Dit blijkt uit cijfers van het Fries Sociaal Planbureau. Vergrijzing betekent enerzijds een toenemende zorgvraag. Anderzijds zijn de nieuwe senioren bewuster met hun gezondheid bezig en is er meer aandacht voor preventie. De nieuwe senioren zijn veelal hoger opgeleid dan eerdere generaties, hebben hogere inkomens, zijn relatief gezonder en mobieler, beschikken over computervaardigheden en willen hun eigen leven zo lang mogelijk zélf vormgeven. Deze senioren vormen dan ook een grote actieve groep die zich wil en kan blijven inzetten voor de samenleving. Ongeveer 30% van de senioren beschikt over onvoldoende sociaal, economisch, cultureel en persoonlijk kapitaal om zelfredzaam te zijn. Het gaat onder andere om senioren met een slechte gezondheid, een lager inkomen, alleenstaanden en mensen met een klein sociaal netwerk. Het is daarom belangrijk om deze potentieel kwetsbare senioren tijdig in beeld te brengen en preventief te ondersteunen en versterken. Ook als ze dit zelf niet kunnen.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


UA-37302276-1