Provincie gaat in zee met Windpark Friesland

windmolens

Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân en de initiatiefnemers van Windpark Fryslân zijn het in principe eens geworden over financiële deelname van de provincie in het windpark. Het is in Nederland de eerste keer dat een provincie direct gaat deelnemen in de ontwikkeling van een windpark. De afspraken hierover zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst, die nu aan Provinciale Staten wordt voorgelegd. Op 19 april zullen Provinciale Staten zich uitspreken over de samenwerkingsovereenkomst. Als ook zij akkoord gaan, vindt de officiële ondertekening van de overeenkomst uiterlijk plaats op 15 mei 2017.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


UA-37302276-1