Veel onzekerheid rond plannen Holwerd aan Zee

Holwerd

Afgelopen jaar is de slagingskans van het project Holwerd aan Zee onderzocht. Zo is er gekeken naar de kansen voor recreatie en natuur. Maar ook naar de effecten van een spoelmeer op de vaargeul Holwerd-Ameland. Deze effecten zijn minder groot dan gedacht. Daarom kan het idee doorontwikkeld worden. Het oorspronkelijke idee van Holwerd aan Zee was om meer banen te creëren en de leefbaarheid verder te versterken. Onder andere door Holwerd te verbinden met Werelderfgoed Waddenzee. Een van de elementen daarin was de aanleg van een spoelmeer. Door de spoelende werking van dit meer (getijdenwerking) zou de vaargeul kunnen schoonspoelen. Dit moest vervolgens een kostenbesparing opleveren op de baggerkosten voor de geul.

Dit plan lijkt echter onhaalbaar. De stuurgroep zoekt daarom naar alternatieven. De doorontwikkeling houdt in dat de relatie met de Waddenzee versterkt wordt door middel van een beleefmeer. Watersporters kunnen dan vanaf de Dokkumer Ee tot Holwerd varen. Daarnaast zijn er plannen voor vakantiewoningen bij het meer. Voor broedvogels is ruimte om binnendijks te broeden. Ook is er gekeken naar de mogelijkheden om de vertragingen van de veerdienst naar Ameland en het vele baggerwerk te verminderen. Een spoelmeer biedt voor de korte termijn geen kansen, maar blijft wel in beeld als één van de lange termijn kansen. Per project kijkt de stuurgroep welke partijen daarbij nodig zijn. De stuurgroep Holwerd aan Zee blijft hiervoor bestaan.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


UA-37302276-1