Landschapspijn in Friesland

Landschapspijn

Kening fan de Greide is een van de belangrijke onderwerpen van Leeuwarden 2018.
Wat is Nederland zonder haar weidevogellandschap? Wat is een lente zonder haar typische geluiden, geuren en kleuren? Wat is een weide zonder koeien, bloemen, kruiden, insecten en vogels?
En wat is een landschap dat geen muze meer is voor dichters, schilders, muzikanten en kunstenaars? Is het belangrijk en wat hebben ervoor over?

Vanuit dit perspectief ontstond in 2012 burgerinitiatief Kening fan ‘e Greide.

Een beweging van verontruste burgers, boeren, musici, kunstenaars, docenten, terreinbeheerders, wetenschappers, natuurbeschermers en zuivelmakers. Een netwerk van betrokken mensen. Maar ook een club van enthousiaste doeners die samenwerken aan een nieuwe, breed gedragen aanpak. Een toekomst waarin een gezond en renderend boerenbedrijf hand in hand gaat met natuur, biodiversiteit en genietende mensen. De Grutto staat symbool voor al deze veranderingen in het landschap.

Landschapspijn Jantien de Boer

Een van de mensen die zich persoonlijke bezig houdt met het veranderende landschap is Jantien de Boer. Als journaliste van de Leeuwarder Courant maakte zij voor Finster op Fryslân een serie korte documentaires over dit onderwerp dat haar zo aan het hart gaat.

Landschapspijn Dave Goulson

Alle overpeinzingen van Jantien de Boer leidden onlangs tot een bijzondere bijeenkomst in de Harmonie in Leeuwarden. Jantien vroeg aan Trekvogelecoloog Theunis Piersma en aan de Britse bioloog en schrijver Dave Goulson om hun visie te geven op de toekomst van het Friese greidelandschap.

Landschapspijn Sietze Pruiksma

De verbinding tussen landschap en cultuur werd gelegd door muzikant Sietze Pruiksma en muzikaal vorm gegeven in de compositie Reade Skries, uitgevoerd door de componist en Soli Brass uit Leeuwarden.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


UA-37302276-1