Inwoners Leeuwarder binnenstad blijven zich onveilig voelen

Veiligheidsindex Leeuwarden

De gemeente Leeuwarden presenteerde dinsdag de jaarlijkse Veilgheidsindex. Deze wordt vastgesteld op basis van een tweejaarlijkse bevolkingsenquête. Deze is eind 2015 voor het laatst afgenomen. Dit betekent dat een deel van de cijfers gelijk is aan de cijfers uit de wijkveiligheidsindex over 2015. Er wordt getoetst op verschillende onderdelen, zoals diefstal, drugsoverlast, jeugdoverlast en verkeer. Bewoners van de binnenstad voelen zich het meest onveilig in hun buurt. Er was in Leeuwarden een lichte toename van de drugsoverlast en meer mensen ergerden zich aan rondslingerend vuil. Ook nam de werkloosheid en het aantal bijstandsuitkeringen toe.

Daarentegen nam het aantal fietsendiefstallen en winkeldiefstallen af. Ook meldingen van woninginbraken en geweldsdelicten laten een lichte daling zien. De meeste inbraken en pogingen daartoe werden gepleegd in de stad. Van de dorpen werden in Grou de meeste incidenten geregistreerd. Hier gaat het om een klein aantal. De hotspots in de stad Leeuwarden lagen onder andere in de Vlietzone, de Bloemenbuurt, Achter de Hoven, de Vosseparkwijk, Camminghaburen en Huizum West.

Het aantal straatroven is bijna gehalveerd t.o.v. van vorig jaar (van 46 in 2015 naar 21 in 2016). Alle periodes laten dit jaar een daling zien. De meeste straatroven werden vooral in de Binnenstad e.o. gepleegd.

In het kader van een onderzoek naar toeristisch bezoek aan steden in 2016 van NBTC-NIPO, is aan bezoekers gevraagd wat men vindt van de veiligheid in de binnenstad. Zo’n 77% gaf daarbij aan zich veilig te voelen in het Leeuwarder centrum ten opzichte van 73% in andere binnensteden. Onder andere Almere, Rotterdam en Den Haag scoren hierbij een stuk lager.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


UA-37302276-1