Harlingen kiest definitief voor AZC op Balkland

AZC Harlingen

Er komt definitief een asielzoekerscentrum in Harlingen. Dat heeft het college van B&W van de havenstad maandag besloten. Het azc komt op het Balkland-terrein bij de Westerzeedijk en zal plaats bieden aan maximaal 300 inwoners. Het azc komt er eerst voor vijf jaar, met een mogelijke verlenging met nog vijf jaar.  Nadat het college in maart bekend maakte een azc in Harlingen te willen vestigen, zijn er bijeenkomsten geweest voor de inwoners uit de gemeente en de gemeenteraad. Hieruit is gebleken dat de komst van 300 vluchtelingen naar Harlingen niet voor grote onrust heeft gezorgd. Wel waren er vragen over de locatiekeuze. Volgens het college is het Balkland echter de meest passende locatie in de gemeente. In overleg met omwonenden en andere belangstellenden wordt gewerkt aan de inpassing van het azc op het Balkland. Hiervoor is een adviesgroep opgericht. Deze adviesgroep gaat de komende periode meedenken met gemeente en het COA over onder andere de inrichting van het Balklandterrein, de communicatie met omwonenden en de leefbaarheid en veiligheid. Belangstellenden kunnen zich nog aanmelden bij de gemeente Harlingen om zitting te nemen in deze adviesgroep.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


UA-37302276-1