Energiebesparing voor sportclubs

Sport Fryslân en provincie Fryslân ondersteunen samen met energiepartner SportStroom sportverenigingen bij het verduurzamen van hun accommodatie. Met duurzame maatregelen zetten zij zich in voor een vitaal en toekomstbestendig verenigingsleven in Fryslân. Om te verduurzamen en kosten te drukken, moeten sportverenigingen besparen op energie. Inzicht in het verbruik en de mogelijkheden tot besparing zijn daarbij essentieel. Voor deelnemende verenigingen aan het project wordt dit overzichtelijk in kaart gebracht in een energiebesparingsadvies. Ook wordt gekeken naar de mogelijkheden voor het opwekken van groene energie en de collectieve inkoop van duurzame energie. De gemeenten Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Menameradiel, Littenseradiel en Tytsjerksteradiel (samen vormen zij de Stadsregio Leeuwarden) willen sportverenigingen helpen om hun accommodatie te verduurzamen. De Stadsregio heeft hiervoor het project van Sport Fryslân en provincie Fryslân omarmd. Alle ruim 100 sportverenigingen uit de regio met een (gedeeltelijke) eigen accommodatie ontvangen een persoonlijke uitnodiging voor de informatiebijeenkomsten in april.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


UA-37302276-1