Grote demonstratie en fakkeltocht voor beter Fries in onderwijs

Demonstratie Fakkeltocht

De Friese taal leren op school. Het is anno 2016 hooguit een uurtje per week. Scholen vragen steeds vaker ontheffing aan van de verplichting om Friese les te geven, omdat het hen ontbreekt aan tijd en middelen. Het burgerinitiatief Sis Tsiis komt daarom in actie. Zij heeft als doelstelling dat er meer uren, middelen en mensen worden vrijgemaakt om kinderen effectief onderwijs in het Fries te bieden. Dêrom wie d’r tongersdeitejûn in grutte demonstraasje op it Saailân en in fakkeloptocht troch de binnenstêd fan Ljouwert. Naast de fakkeloptocht waren er ook optredens van Gerrit Breteler en Gurbe Douwstra. Sis Tsiis sluit niet uit dat er meer acties volgen om het onderwijs in het Fries naar een hoger peil te tillen.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


UA-37302276-1