Beroep Islamitische basisschool Leeuwarden ingetrokken

Koran

Stichting IONN trekt het beroep in dat zij tegen het besluit van Sander Dekker hadden ingesteld, na afwijzing van de aanvraag voor een Islamitische school in Leeuwarden.
De aanvraag voor het stichten van een Islamitische basisschool is ook opgenomen in het plan van scholen 2017-2020. De aanvraag werd door het ministerie van OCW afgekeurd. Kort daarop is er besloten om in beroep te gaan bij de Raad van State om de aanvraag toch opnieuw te laten beoordelen. Bij het inhoudelijk vormen van het aanvankelijke pro forma bezwaarschrift ziet IONN nochtans af van de procedure.

Na bestudering van de mogelijkheden die tot het realiseren van een Islamitische basisschool in Leeuwarden zullen leiden, zijn de initiatiefnemers uiteindelijk tot het inzicht gekomen om de bezwaarprocedure te staken. Men gaat de komende periode benutten om verschillende mogelijkheden verder te onderzoeken en de stap voor een nieuwe aanvraag goed voor te bereiden. De stichting IONN geeft aan zich te blijven inzetten om een volwaardig Islamitische basisschool te realiseren in de gemeente Leeuwarden.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


UA-37302276-1